Türkiye’nin Tor engellemesi nasıl aşılır?

Congress asks Ring for more information about police partnerships
A lawmaker wants to know more about Ring and its agreements with law enforcement.

See all Editor's Picks

Earlier today, the Daily Dot posted an article providing instructions on how to avoid the Turkish government’s ban of the Tor anonymity software. Courtesy of translator Efe Kerem Sözeri, here’s a Turkish version of that article.

Türkiye hükümeti gittikçe artan bir ?nternet sansürü kampanyas? dahilinde Twitter ve YouTube gibi siteleri engelliyor.

Sansürü a?mak için onbinlerce Türkiyeli Tor’a yöneldi. Tor, interneti engel ve yasaklamalar olmadan kullabilmeyi sa?layan anonim bir a?.

Bu nedenle Türkiye hükümeti beklenen bir ad?m att?: Tor Projesi‘nin web sitesine giri?leri engelledi.

Türkiye’de iseniz ihtiyac?n?z olan tek ?ey Tor sitesinin bir kopyas? (mirror).

En kolay yöntem email ile almak. Eposta hesab?n?z? aç?n, “Windows” yaz?p [email protected] adresine gönderin.

You can get the #Tor Browser Bundle for Windows via email by sending “windows” to [email protected]

Ayr?ca, internette Tor uygulamas?n?n birebir kopyas?n? bulunduran siteler var (mirrors). Bunlar sayesinde Twitter, YouTube ve istedi?iniz tüm sitelere girebilirsiniz. Tor Projesi bu kopya sitelerin bir listesini tutuyor. Biz bu listeyi sizin için a?a??da derledik.

Australia

Austria, Austria 2, Austria 3, Austria 4

Canada

Czech Republic

Denmark

Estonia

France, France 2, France 3, France 4

Germany, Germany 2, Germany 3, Germany 4, Germany 5, Germany 6, Germany 7, Germany 8, Germany 9, Germany 10, Germany 11, Germany 12, Germany 13

Great Britain

Hungary

Iceland, Iceland 2

– India

International

Lithuania

Luxembourg

Mexico

Netherlands

Norway

Romania

– Russia

Spain

Sweden

Turkey

United States, United States 2, United States 3, United States 4, United States 5, United States 6

Türkiye d???nda olanlar?n Türkiye’dekilere yapaca?? önemli yard?mlardan biri Tor’un birebir kopyas?n? sa?lamak. Bu sayede sürekli de?i?en ve büyüyen bir hedefi herhangi bir hükümetin hedef almas? daha da zorla?acakt?r. Bunu nas?l yapabilece?inize dair bir rehberi ?uradabulabilirsiniz. Türkiye d???ndakiler ayr?ca Tor köprüsü ad? verilen bir rol de üstlenebilirler. Bu sayede Tor a?? daha da güçlenecektir. Bunun nas?l yap?labilece?ini de ?urada özetledik.

Photo via Alexeyklyukin/Flickr (CC BY SA 2.0)

Patrick Howell O'Neill

Patrick Howell O'Neill

Patrick Howell O'Neill is a notable cybersecurity reporter whose work has focused on the dark net, national security, and law enforcement. A former senior writer at the Daily Dot, O'Neill joined CyberScoop in October 2016. I am a cybersecurity journalist at CyberScoop. I cover the security industry, national security and law enforcement.